Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

salute

Προτάσεις
Δημοσιεύσεις
Ομάδες

Προτάσεις

 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Νερό, Τρόφιμα, Γεωργία
  Ενημερώθηκε
  23 Φεβ 2013

  Ambiente, Salute, Salvaguardia degli animali

  19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
  42%
  23
  11
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Υγεία, Υγιεινή
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  Difficoltà nell'individuazione del nesso causale tra presenza di agenti nocive ed insorgenza di patologie

  91%
  12
  4
  Italy
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  QUESTO GRUPPO SI OCCUPERA' DI SALUTE E SOCIALE PER TUTTI I GRUPPI DELL'AREA FIORENTINA. In caso di adesione inserite qui sotto il vostro commento affermativo come meetup ed un referente da inserire nel gruppo.

  100%
  2
  1
  Firenze
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Votation Finished Rejected

  PROBLEMA: Firenze è una città troppo rumososa durante tutte le ore, notturne e diurne. La legge n. 447/1995 art. 2 fornisce la definizione di inquinamento acustico: “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo ...

  0/1
  2
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Εργασία και Αυτο-πραγμάτωση
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  La legge regionale Emilia Romagna n. 13/2000 http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2000;13 con l'art. 10 disciplina i requisiti delle palestre e dei centri fitness individuando i criteri indispensabili per poter erogare i propri servizi al pubblico atraverso professionisti in possesso di idoneo titolo di ...

  100%
  1
  0
  Emilia Romagna
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Νερό, Τρόφιμα, Γεωργία
  Εγκρίθηκε
  13 Οκτ 2013
  10:00 Μ.Μ.

  informazione agli utenti, dimensionamento impresa e creazione filiera, reperimento finanziamenti,

  3/16978
  2
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  Siamo stupidamente intossicati quotidianamente da prodotti e procedure di produzione che danneggiano tutti gli habitat e tutti i viventi. Una civiltà che voglia dirsi tale, deve andare verso l'abbandono di ogni prassi ed ogni utilizzo di prodotti inquinanti. Serve superare ...

  67%
  8
  5
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Ενημερώθηκε
  09 Μαρ 2014

  Se un governo ritiene fondamentale acquistare aerei da guerra F-35 spendendo dai 13 ai 17 miliardi di euro, come indicano le previsioni di spesa 2012 del Ministero della Difesa, naturalmente deve rinunciare ad altro. Il loro capitolo preferito è la ...

  0%
  0
  0
  Palazzo San Gervasio
 • ΑΠΛΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Ενημερώθηκε
  17 Απρ 2014
 • ΑΠΛΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Ενημερώθηκε
  31 Αυγ 2014

  Sulla salute non si scherza. E’ un diritto di ogni cittadino e non un privilegio di chi può permetterselo.

  0%
  0
  0
  Latina
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  Ci sono molteplici fattori che evidenziano la necessità di avere una "cabina di regia" rionale , per la promozione della salute in una ottica di benessere, qualità della vita rionale ed azioni anti-aging della popolazione locale:- la struttura Ausl attualmente ...

  50%
  2
  0
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  PROPOSTA NON VALIDA --> sostituita da

  67%
  3
  0
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Ενέργεια, Κλίμα
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  La esagerata produzione di CO2 va ridotta per la salvaguardia ambientale e dunque anche umana.Incentivare le attività produttive detassandole (come le onlus) premiando la riduzione di CO2 a 0 emissioni nocive anche con attività complementari di rimboscamento ad esempio.In particolar ...

  100%
  3
  0

Δημοσιεύσεις

Sabato 25 Gennaio 2014 tutti contro il Termodinamico

Προστέθηκε από Giovanni D Errico στις 23 Ιαν 2014 στις 09:15 Μ.Μ. | Σχόλια (0)
| |

Blog di futuro VEGANO

Un nuovo modo di vedere il futuro, per migliorare il nostro mondo salvaguardando la nostra salute e la vita dei nostri amici animali. Rispettare tutte le forme di vita animali sul pianeta, essendo consci che l'alimentazione è la prima forma di prevenzione per evitare malattie e vivere meglio e piu' a lungo.

Προστέθηκε από Fernando Boccia στις 23 Φεβ 2013 στις 01:39 Π.Μ. | Σχόλια (0)
| |

Ομάδες

 • Gruppo di Lavoro Sanità

  Gruppo di Lavoro Sanità

  Il Gruppo di Lavoro Sanità del Movimento di Basilicata, intende raccogliere le richieste e interpretare le esigenze dei cittadini in materia di Sanità, approfondire le problematiche che ne scaturiscono e sviluppare le proposte da sottoporre ai parlamentari lucani e ai consiglieri regionali del Movimento 5 stelle.

  Il gruppo lavora in stretta collaborazione con il Gruppo di Lavoro Sanità Nazionale che è formato da membri di tutti i Gruppi di Lavoro Sanità regionali e quindi affronta anche tematiche di respiro nazionale cercando di valutare l'impatto e la ricaduta anche su scala regionale.

  A questo gruppo di lavoro si possono iscrivere tutti coloro che lavorano nell'ambito della sanità lucana o che hanno una specifica conoscenza in materia di sanità (dirigenti medici, medici di famiglia, amministrativi, infermieri, dirigenti non medici, farmacisti, eccetera)

  Per partecipare alle attività del gruppo bisogna assicurare una disponibilità anche minima al lavoro di gruppo.

  Evitare di iscriversi per non partecipare elle attività del gruppo.

Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more