Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Απλή πρόταση Referendum senza quorum

Dibattito sull'introduzione in comune del referendum propositivo senza quorum per le opere pubbliche superiori a 50000€.

Λύση 1: Proposta Definitiva

L'idea è quella di introdurre un referendum propositivo senza quorum per tutte le opere pubbliche con costi superiori a 50000€ non inserite nel programma del Movimento 5 stelle Lonate Pozzolo: in pratica la maggior parte delle opere.

Cosi facendo si ottengono svariati risultati :

1 I cittadini diventano parte attiva della comunità

2 I cittadini scelgono loro cosa preferire sul territorio, in base a costi e impatto ambientale

3 Si esclude a priori l'infiltrazione di criminalità sugli appalti

4 Si responsabilizzano i cittadini sul costo delle opere portandoli ad avere rispetto di tali opere (ciò che è pubblito è di tutti e non di nessuno)


Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more