Osnujte novu grupu Pronađite grupe

PRIJAVLJIVANJE

×

Društvena mreža za E-demokratiju

Airesis je besplatna softverska platforma, napravljena od strane tima italijanskih programera i saradnika, smišljena sa ciljem da omogući zajednicama i grupama da se organizuju na produktivan način shodno principima direktne demokratije i učešća.

Da bi se postigao taj cilj, aplikacija je dizajnirana kao multifunkcionalni sistem koji spaja sve alatke koje mogu pomoći razvoju zajednice, naročito „društvene" i savetodavne alatke.

Od društvenih alatki, Airesis nudi blogove i sistem promocije događaja i sastanaka s graničnim organizovanjem. Od savetodavnih alatki, tu su takođe oblasti prikupljanja i razmatranja predloga i inicijativa, i sistem glasanja koji ima za cilj izbor kandidata. Platforma vam takođe omogućava da kreirate grupe s pristupom politici propisa i prilagođenim ovlašćenjima. Kako je cilj Airesisa da stimuliše učestvovanje, velika pažnja je data maksimiziranju intuitivnosti cele platforme. Filozofija razvoja je usredsređena na stalno poboljšanje, na način razvojnog procesa zasnovanog na povratnoj informaciji korisnika. Razvojni tim je na raspolaganju da zadovolji potrebe zajednica koje žele da koriste softver u duhu direktne demokratije.

Principi i osnovne vrednosti

Airesis je alatka otvorenog izvora za odlučivanje u e-demokratiji, snažno orijentisan na rešavanje problema i dizajniran da maksimizira ogromnu evolucionu moć kolektivne inteligencije.

U potpunosti razvijen od strane volontera prema neprofitnim principima, Airesis je kreiran da donese brže, zajedničke i učestvujuće odluke.
Zasnovan je na sledećim principima:

 • Učešće
  Uključivanje građana znači imati više energije i tačaka gledišta na raspolaganju. Samo kroz direktno učešće je moguće istražiti probleme i shvatiti šta ljudi zaista žele. Učešće je suština demokratskih odluka.
 • Transparentnost i bezbednost
  Bez transparentnosti, pravila se mogu zaobići a demokratija se može brzo izopačiti. Transparentnost takođe znači otvorenost, sposobnost primanja: iz tog razloga Airesis dozvoljava i neregistrovanim korisnicima da vide sadržaj veb-sajta. Izvorni kôd softvera je takođe „transparentan“ jer je potpuno otvorenog izvora.
 • Konstruktivni dijalog
  Niko ne poseduje prave odgovore. Korišćenje odgovarajućih alatki, razmatranje ideja predloženih od strane mnogo ljudi može biti mnogo produktivnije nego kada to radite sami.
 • Jednake mogućnosti
  Da bi bio zamišljen kao način efikasne ravnopravnosti, u smislu ponuđenih mogućnosti, može da se sprovodi od strane sistema.
 • Fleksibilnost
  Svaka grupa ima svoje sopstvene potrebe, svaki predlog je različit, svaki korisnik ima svoje sopstvene potrebe.

Naš cilj: direktna i participativna demokratija

Strukturiran kao društvena mreža, Airesis dozvoljava korisnicima da angažuju druge ljude u skladu s njihovim interesovanjima i da iskoriste kvalitete jedni drugih da bi sporazumno razmatrali bilo kakvu vrstu predloga. Konstrukcija i suštinske vrednosti dozvoljavaju platformi da sledi ciljeve društvene i konstruktivne debate po pitanjima koja mogu obuhvatati teritoriju, društveno unapređenje, sektorsku politiku, i sledstveno da proizvede najbolje ideje.

Airesis obezbeđuje alatke za:

 • Promovisanje ideja i iskustava pojedinačnih članova
 • Grupisanje inicijativa / predloga pojedinačnih korisnika i njihovo predstavljanje zajednici
 • Obezbeđivanje alatki za debatu o raznolikim inicijativama
 • Promovisanje zajedničkog uređivanja predloga
 • Upravljanje glasovima za različite inicijative i predloge
 • Promovisanje srodnih događaja ili sastanaka
 • Upravljanje molbama kandidata i graničnim operacijama glasanja
 • Upravljanje ograničenim subgrupama, određenim specifičnim pravilima i dozvolama, ali sa svim alatkama obezbeđenim platformom

Karakteristike i odlike

Razvojni tim Airesisa stvara sve funkcije i alatke prema potrebama grupa koje imaju korist od platforme. Ista razvojna grupa je prisutna na Airesisu i odlučuje sporazumno o budućim implementacijama.

Stvarna struktura dozvoljava registrovanom korisniku da pripada otvorenom prostoru, da se pridruži jednoj od grupa već prisutnih ili da ustanovi novu. I unutar grupa i unutar otvorenog prostora je moguće objavljivati incijative / predloge, ocenjivati ih, zajednički uređivati rezime, a onda glasati. U istim kontekstima, možete kreirati događaje koji se tiču sastanaka i glasanja.

Osnovne odlike

 • Registracija i prijavljivanje
  sa svake stranice ili čak nakon dodavanja komentara ili doprinosa. Moguće je prijaviti se i korišćenjem Facebook, Google +, Meetup, Twitter ili LinkedIn naloga
 • Javno područje ili privatno područje za grupe (Više informacija u ovom videu-tutorijalu)
  Prijavljivanje vam omogućava učešće u Open Space, da se pridružite jednoj od već postojećih grupa ili da kreirate novu.
 • Kreiranje predloga i debata I u grupama i u Open Space je moguće postaviti predloge/inicijative i dobiti doprinose, komentare i ocene za uređivanje zajedničkog rezimea koji može postići najveću moguću opštu saglasnost.
 • Kvorum i glasanje za predloge
  Svaki predlog ima svoj kvorum. Glasanje nastaje po prioritetu, prema Šulcovoj metodi.
 • Događaji\upravljanje kalendarom
  Moguće je planirati događaje u smislu sastanaka, glasanja, izbora kandidata unutar grupa ili u Open Space.
 • Bilten događaja i vesti o platformi
 • Servis poruka i obaveštenja e-poštom (prilagodljiv od strane korisnika)
 • Prebacivanje i upravljanje dokumentima i dodacima predloga (odlika trenutno onemogućena)
 • Ankete i unutrašnje i spoljašnje uz upotrebu Šulcove metode glasanja.
 • Mobile App

Alatka za predlog i debatu

Suština softvera je fokusirana na savetodavnu alatku koja vam omogućava da učestvujete u nacrtu predloga, da postavite zajednički cilj, da doprinesete u potrazi za alternativnim rešenjima i da dovedete do glasanja rezultat tog rada tako da predlog može primiti najveću moguću opštu saglasnost i da se najbolje i najzajedničkije rešenje može pojaviti.

Proces uključuje tri koraka:

 • Autor kreira predlog prateći čarobnjaka za podešavanje, nakon čega sistem objavljuje tekst u odeljku „U debati". Tokom ovog perioda, predlog može biti izmenjen od strane urednika na osnovu datih ocena i doprinosa od strane drugih korisnika.
 • Kada se postigne kvorum za debatu predlog ide u odeljak „Glasanje". Tokom ovog vremena tekst predloga ne može biti izmenjen, a urednik bira događaj glasanja (period glasanja) između onih već isplaniranih ili može kreirati novi koristeći kalendar.
  Svi kvalifikovani korisnici (izabrani prema utvrđenim pravilima grupe) mogu glasati tokom definisanog perioda.
 • Na kraju glasanja sistem izračunava rezultate i stavlja predlog u odeljak „Izglasano"
 • Ako se kvorum za debatu ne postigne, predlog ide u odeljak „Odbačeno", gde može biti vraćen u debatu da se ponovo započne novi ciklus.

Naročito je interesantno usvajanje područja za diskusiju za svaki objavljeni predlog, koji dozvoljava samom predlogu da bude izmenjen od strane urednika (kao wiki) prema opštoj saglasnosti dobijenoj od pojedinačnih doprinosa. Područje za diskusiju je podeljeno na dva nivoa, prvi za prikupljanje doprinosa, drugi za lična razmatranja njih. Prvi nivo izvršava mehanizam za povećanje zrelosti predloga pripajajući ga u najpriznatije doprinose.

Kvorum debate, neophodan za promovisanje predloga u fazu glasanja, sastoji se od tri različita parametra:

 • Učesnici: broj ljudi koji učestvuju u debati;
 • Vreme za diskusiju: vremenski period u kojem predlog ostaje u fazi debate (počevši od njegovog podnošenja);
 • Zrelost: procenat učesnika koji tvrde da je predlog spreman za glasanje;

Ocenjivanje "zrelosti" predloga je formalni čin članova zajednice (urađen tokom perioda diskusije), kroz koji oni izražavaju podobnost teksta predloga za nastupajuću fazu glasanja.

Postoje različite vrste kvoruma: u zavisnosti od složenosti teme, parametri (učešće, vreme i zrelost) variraju. Za predloge unutar Open Space, kvorumi su definisani od strane administratora sistema, dok kvorum predloga objavljen unutar grupa može biti slobodno izmenjen od strane administratora.

Predlozi su organizovani, sortirani i laki za pretraživanje na različite načine:

 • u zavisnosti od njihovog statusa („U debati", „U glasanju", „Izglasani", „Odbačeni")
 • prema unapred definisanim kategorijama ( „Rad", „Zdravlje", „Obrazovanje", itd.)
 • u zavisnosti od vrste predloga: standard, regulacija, procena, izjava, tehnička odluka, itd...
 • korišćenjem besplatnih oznaka koje mogu biti unete u tekst predloga.

Šulcov metod glasanja i direktna demokratija

Kada istekne vremenski period dodeljen za debatu, i dovoljan broj ljudi se složi o zrelosti predloga (ovi uslovi variraju u zavisnosti od kvoruma debate), predlog ide u fazu glasanja.

U tom trenutku, predlog je „zamrznut“ a urednik mora da izabere vremenski okvir u kojem će grupa biti u mogućnosti da glasa za predlog. Događaj glasanja je ubeležen u kalendar grupe i saopšten svim članovima grupe.

U vreme glasanja, novo obaveštenje se šalje, u kojem se prikazuje predlog za koji će se glasati i stranica na kojoj će se glasanje održati. U tom trenutku, svaki učesnik, nakon što je pročitao predlog i listu mogućih rešenja, može podneti svoju sklonost , uređujući ta rešenja od onih koja mu se najviše dopadaju do onih koja mu se najmanje dopadaju i tako omogućavajući obradu Šulcove metode kako bi se pronašlo prioritetno rešenje od strane grupe.

Na kraju glasanja, predlog ide u „izglasan" status, gde je moguće razmotriti rezultate glasanja u svakom trenutku.

Promocija zajedničkih predloga i participativne demokratije

Airesis je razvijen da promoviše deljenje ideja i mišljenja unutar zajednice. Da bi se to postiglo, platforma nudi različite alatke:

 • the predlog je podrazumevano javan
 • objavljivanje predloga na društvenim mrežama, u Open Space Airesis-a ili na spoljnim blogovima i forumima;
 • lični blog gde članovi mogu predstaviti sebe zajednici i postaviti informacije i objave u novostima grupa čiji su članovi, i pored toga da dele ideje/mišljenja;
 • mogućnost organizovanja sastanaka za članove zajednice;
 • mogućnost da označe zanimljive događaje u zajedničkom kalendaru;
 • postojanje kartice za diskusiju u svakom predlogu, u koju se mogu dodati doprinosi koje će urednici moći pripojiti u tekst predloga, prema primljenim ocenama;
 • sistem ugleda koji nagrađuje učešće, konstruktivnost i jasnoću, ohrabruje rešavanje problema
 • priliku za pozivanje svojih kontakata da se priključe diskusiji
 • priliku da se prijave da postanu kourednici predloga;
 • odlučivanje o predlozima kroz glasanje potvrđenih članova.

Privremena anonimnost, tajnost glasačkih listića i proverljivo glasanje

Jedno od osobenosti Airesisa je da grupe mogu birati da li će debate o predlozima biti anonimne ili ne.

Ako je anonimnost omogućena, autori i komentatori predloga su označeni pseudonimima. Ova odlika omogućava da ocenite predloge, kritike i sugestije samo na osnovu njihovog sadržaja, nepristrasno, bez „imena" autora i dinamike uticaja interpersonalnog voljenja/nevoljenja na debatu.

U svakom slučaju, na kraju debate, i nakon glasanja, učesnici će biti prikazani sa svojim stvarnim imenima, tako da bude moguće da se potvrdi njihova uključenost.

Ova opcija je takođe primenljiva u fazi glasanja, tako da je moguće izabrati da li će biti javno ili tajno glasanje. Ono što je važno, naročito u slučaju tajnog glasanja, je mogućnost potvrđivanja svakog glasa i na taj način izbegavanja prevare. To je omogućeno kroz sistem proverljivog glasanja implementiranog od strane Airesisa.

Upravljanje grupama i funkcijama korisnika

Airesis implements a flexible system to manage permissions which any member can have within the group so that we can allocate the following roles:

 • View private proposals
 • Contribute to proposals
 • Insert new proposals in the group
 • Publish in the Home Page of group
 • Create events and votes
 • Supporting proposals in name of group
 • Add participants in the group
 • Nominate members for election

Airesis allows groups that use it to choose settings that best suit their needs and their internal regulations. It is possible, for example, allow access to certain functions only to active users and/or certificates, or those that have a particular role. There is also ample freedom on the management requirements that proposals must meet to access the vote.

Another important feature is the division into areas/working groups that makes it possible create areas within the groups and be entitled to hold each area of the participants who will discuss the proposals regarding that particular area . Each participant will be assigned particular roles for each area in order to make it even more flexible tool.

Groups

Access to the "Groups" can be done either by pressing on 'seeking groups' from the top bar or from the left column of the home page staff.

Clicking on the name of a group, opens its home page (presentation + news / blogs). In the area of proposals are displayed what the group has decided to make public, and to see the internal ones (proposals and private events), you have to ask the local administrator admission to the group.

The area proposed is divided into four tabs ("In debate","In the vote","Vote","Left Behind"), which are lists the proposals according to their status. Clicking on the title of a proposal, it opens, displaying the text and the area of contributions. Proposals can be further filtered by selecting the Categories or Tag, to display only the proposals of the topics that interest you.

Each member of the community can promote a new proposal: to do this just click on the button "Create New proposal", and it will appear in the form to fill out.

By accessing inside a proposal under discussion, community members can interact with it in accordance their skills, expertise and opinions.

Open Space

Clicking on "Open Space" to access the area intended for the management of the proposals that may be of common interest.

The area of the proposals of the group looks similar to that of Groups; It is also present a "private calendar" that displays all public events, most private ones related to the group.

In the Open Space is also a tab "calendar", which highlighted the events for the entire community (signaling events, meetings, voting). By clicking on a note, open the page on the event and, depending on the type, you can interact with it (eg. by participating in a vote or signaling the willingness of attend a meeting).

Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies Text Learn More