Új csoport indítása Csoportok keresése

BEJELENTKEZÉS

×

Az e-demokrácia közösségi hálózata

Az Airesis egy szabad szoftver platform, melyet olasz fejlesztői és közreműködői csapat azért hozott létre, hogy a közösségek és csoportok produktív módon szerveződhessenek a közvetlen és részvételi demokrácia elvei szerint.

Ezen a célok elérése érdekében az alkalmazást olyan többfunkciós rendszerként terveztük meg, amely egybegyűjti mindazokat az eszközöket, különösen a közösségi és döntéshozatali eszközöket, amelyek segíthetik a közösség építését.

A közösségi eszközök között, az Airesis tartalmaz blogot, egy rendszert az események és találkozók hirdetésére, a hozzá tartozó időzítéssel. A döntéshozatali eszközök között teret ad az indítványok és kezdeményezések gyűjtésének, és az azokról történő vitának, és egy szavazási rendszernek, amellyel választani lehet a jelentkezők közül. A platform lehetővé teszi csoportok szerveződését, megadható szabályokkal és jogosultságokkal. Mivel az Airesis célja a részvétel elősegítése, nagy hangsúlyt helyeztünk a teljes platform intuitivitására. A fejlesztési filozófia a folytonos javításra koncentrál, ez egyfajta evolúciós folyamat amely a felhasználók visszajelzésére épül. A fejlesztői csapat elérhető annak érdekében, hogy kielégítse az igényeit azoknak a közösségeknek amelyek használni akarják a szoftvert, a közvetlen demokrácia szellemében.

Alapelvek és alapértékek

Az Airesis egy nyílt forrású döntéshozatali eszköz az e-demokrácia számára, amely nagy hangsúlyt fektet a problémamegoldásra és arra terveztük, hogy kihasználja a kollektív intelligencia hatalmas evolúciós erejét.

Az Airesis-t teljes egészében önkéntesek fejlesztik, non-profit módon, annak érdekében hogy gyorsabb, informált és részvételen alapuló döntéseket hozzunk.
A következő alapelvekre építünk:

 • Részvétel
  A polgárok bevonása azt jelenti, hogy több energia és szempont válik elérhetővé. Csak a közvetlen részvételen keresztül lehetséges a problémák megvisgálása, és annak megértése, hogy az emberek igazából mit akarnak. A részvétel a demokratikus döntéshozatal alapja.
 • Átláthatóság és biztonság
  Átláthatóság nélkül a szabályokat könnyen meg lehet kerülni, és a demokrácia gyorsan leépülhet. Az átláthatóság egyben nyíltságot is jelent, a befogadás képességét: ebből azokból az Airesis lehetővé teszi a nem regisztrált felhasználóknak az oldal tartalmának megtekintését. A szoftver forráskódja szintén "átlátszó", hiszen teljes egészében nyílt forrású.
 • Konstruktív dialógus
  Senkinél sincs meg az összes jó válasz. A megfelelő eszközök használatával, a sok ember által javasolt ötletek áttekintése sokkal hatékonyabb, mint ezt egyedül megtenni.
 • Egyenlő esélyek
  Az egyenlőség azt jelenti, hogy a rendszer által felajánlott lehetőségek tekintetében mindenki ugyanazt kapja.
 • Hajlékonyság
  Minden csoportnak megvannak a saját igényei, minden javaslat különbözik a többitől, minden felhasználónak saját igényei vannak.

A célunk: közvetlen és részvételi demokrácia

Közösségi hálóba szervezve, az Airesis lehetővé teszi a felhasználóknak hogy más embereket bevonjanak az érdeklődésüknek megfelelően, és felhasználják mindenkinek a lehetőségeit annak érdekében, hogy konszenzusos módon érveljenek bármilyen javaslattal kapcsolatban. A platform felépítése és alapértékei lehetővé teszik, hogy a közösségi célokat egy konstruktív vitán keresztül érjük el, és megtaláljuk a legjobb ötleteket, olyan ügyekben, amelyek érinthetik a területiséget, szociális előremenetelt vagy szakpolitikákat.

Az Airesis eszközöket biztosít:

 • Az egyén ötleteinek és tapasztalatainak megismertetésére
 • A kezdeményezések / javaslatok csoportosítására és a közösségnek való bemutatására
 • A különböző kezdeményezések megvitatására
 • A javaslatok megosztott szerkesztésére
 • A különböző kezdeményezések és javaslatok fölötti szavazás kezelésére
 • Események és találkozók hírének eljuttatására
 • A valamilyen posztra jelentkezők bemutatkozásának és az ehhez tartozó szavazásnak kezelésére
 • Speciális szabályok és jogosultságok által korlátozott al-csoportok kezelésére, ahol mindazonáltal a platform összes eszköze elérhető.

Jellemzők és tulajdonságok

Az airesis fejlesztő csoportja minden funkciót és eszközt a platformot használó csoportok igényeinek megfelelően fejleszt. Ugyanaz a fejlesztő csoport jelen van az Airesis platformon, és konszenzussal dönt a jővőbeli implementációkon.

A struktúra lehetővé teszi a regisztrált felhasználó számára, hogy egy nyílt tér részese legyen, hogy meglévőcsoportokhoz csatlakozzon,m vagy újat hozzon létre. Akár a csoporton belül, akár a nyílt téren lehetsége kezdeményezéseket és javaslatokat közzétenni., véleményezni azokat, szerkeszteni egy megosztott összefoglalót és utána szavazni rájuk. Ugyanezekben a körökben eseményeket hozhatsz létre találkozókról és szavazásokról.

Alapvető tulajdonságok

 • Feliratkozás és belépés
  Minden egyes oldalról, vagy akár egy megjegyzés vagy hozzájárulás hozzáadása után. A belépéshez lehet használni a Facebookot, Google + -t , Meetup-ot, Twittert vagy a Linkedin-t.
 • Nyilvános vagy zárt terület csoportoknak (további infó ebben a video tananyagban)
  A feliratkozás lehetővé teszi hogy részt vegyél a nyílt térben, egy már meglévő csoporthoz csatlakozzál, vagy létrehozzál egy újat.
 • Javaslatok és kezdeményezések létrehozása A csoportokban és a nyílt térben is létrehozhatsz javaslatokat/kezdeményezéseket, amelyekhez hozzá tudnak mások járulni, megjegyzéseket és véleményeket fűzhetnek hozzá, és így elérheti a legnagyobb lehetséges konszenzust.
 • Minimumlétszám és szavazás
  Minden javaslathoz tartozik egy minimumlétszám, és a szavazás a Schulze módszerrel (amely egy Condorcet módszer) történik.
 • Esemény/naptár kezelés
  Lehetséges találkozókról, szavazásokról, választásokról szóló eseményeket ütemezni akár csportokban, akár a nyílt térben.
 • Hírlevél a platform eseményeiről és híreiről
 • Üzenetküldő szolgáltatás és e-mail értesítések (felhasználó által beállítható)
 • Dokumentumok feltöltése éskezelése, a javaslatokhoz mellékleteket is (jelenleg letiltva)
 • Közvéleménykutatások belső és külső is, a Schulze módszer használatával.
 • Mobil Alkalmazás

Indítvány és vita eszköz

A szoftver magja a tanácskozási eszközre fókuszál, amely lehetővé teszi hogy egy javaslat elkészítésében részt vegyél, egy közös cél felállítása érdekében, hogy hozzátegyél az alternatív megoldások kereséséhez, és hogy ennek a munkának az eredményét eljuttasd a szavazásra annak érdekében hogy a javaslat a lehető legjobb konszenzust tudja elérni, és a legjobb, legtöbbek által kívánt megoldás kerekedjen ki belőle.

A folyamatnak 3 lépése van:

 • A szerző elkészíti a javaslatot egy tündér segítségével, amely után a rendszer publikálja a szöveget a "Vitaidőszakban" szekcióban. Ez alatt az idő alatt a javaslat módosítható a szerkesztők által a többi felhasználó által hozzáfűzött javaslatok és vélemények alapján.
 • Amikor a vitázási minimumot sikerült elérni, a javaslat átmegy a "Szavazás"ba. Ezalatt a javaslat szövege nem változtatható, a szerkesztő választ egy szavazási eseményt (szavazási időszak) a már tervezettek közül, vagy létrehoz egy újat a naptár segítségével.
  Minden szavazó (a csoport által felállított szabályok értelmében) szavazhat a megadott időszakban.
 • A szavazás végén a rendszer kiszámítja az eredményt és a javaslatot a "Szavazott" szekcióba teszi.
 • Azonban ha a vitázási minimumot nem éri el a javaslat, akkor az "Elhagyott" szekcióba kerül, ahonnan vissza lehet rakni vitára hogy újra kezdje az életciklusát.

Különösen fontos a vitafelület minden publikált javaslat számára, amely lehetővé teszi a javaslat módosítását a szerkesztők számára (mint egy wiki) a résztvevők konszenzusa alapján. A vitafelületkét szinten tagolt, az első a hozájárulások gyűjtésére, a második a hozzájárulásokhoz fűzött észrevételek számára. Az első szint egy mechanizmust tartalmaz arra, hogy a javaslat érettségét növeljük a leginkább elfogadott hozzájárulások beépítésével.

A vitázási minimum, szükséges a javaslat szavazási fázisba juttatásához, amely három különböző paraméterből áll:

 • Résztevők: azoknak az embereknek a száma, akik részt vettek a vitában;
 • Vita hossza: annak az időszaknak a hossza, amely alatt a javaslat vitaidőszakban van (a javaslat benyújtásától számítva);
 • Érettség: a résztvevők közül azoknak az aránya, akik szerint a javaslat megérett a szavazásra;

A javaslat "érettségének" meghatározása a közösség tagjainak egy formális aktusa (amelyet a vitaidőszak alatt tesznek meg), amellyel kifejezik a javaslat szövegének megfelelőségét arra, hogy szavazásra kerüljön.

A szavazási minimumnak különböző típusai vannak: A téma összetettségétől függően a paraméterek (részvétel, idő és érettség) változnak. A nyílt térben a szavazási mimimumokat a rendszeradminisztrátor határozza meg, míg a csoportokban publikált javaslatok szavazási minimuma szabadon változtatható a csoportadminisztrátorok által.

A javaslatok rendezve vannak, sorba vannak állítva és kereshetőek különböző módokon:

 • Az állapotuk alapján ("Vitaidőszakban," "Szavazás alatt", "Megszavazva", "Elhagyott")
 • Előre megadott kategóriák szerint ("Munka", "Egészség", "Oktatás", stb.)
 • A javaslat típusa alapján: alap, szabályozás, becslés, nyilatkozat, technikai döntés, stb ...
 • Tagek használatával, amelyeket a javaslatokhoz társíthatunkl.

Schulze szavazási módszer és Közvetlen Demokrácia

Amikor a vitázásra szánt idő letelt, és megfelelő számú ember megegyezett a javaslat érettségét illetően ( ezek a feltételek változhatnak a javaslathoz beállított vitázási minimumtól függően), a javaslat átmegy szavazási fázisba.

Ezen a ponton ajavaslat befagy és a szerkesztő választ egy időkeretet amelyben a csoport szavaz a javaslatról. A 'szavazás' esemény bekerül a csoportnaptárába és a csoport minden tagja értesítést kap.

A szavazás idején új értesítés kerül kiküldésre amely tartalmazza a szavazásra szánt javaslatot és az oldalt amelyen a szavazás történik. Ezen a ponton minden résztvevő a javaslat és a lehetséges megoldások elolvasása után sorrendbe állíthatja ezeket a megoldásokat a legjobban kedvelttől a legkevésbé kedveltig. Ezután a Schulze Módszer segítségével meghatározható a csoport által preferált megoldás.

A szavazás után a javaslat "megszavazott" állapotba kerül, ahol lehetséges megtekinteni a szavazás eredményét bármikor.

A megosztott javaslatok közzététele és a Részvételi Demokrácia

Az Airesis azért jött létre, hogy elősegítse az ötletek és vélemények megosztását a közösségen belül. Ahhoz hogy ezt elérjük, a platform különböző eszközöket kínál:

 • a javaslat alapértelmezésben publikus
 • A javaslatok publikációja közösségi hálókon, az Airesis nyílt terében, vagy külső blogokon és fórumokon;
 • a személyes blog ahol a közösség tagjai bemutatkozhatnak és az ötletek/vélemények megosztásán túl is információkat és hirdetményeket mutathatnak be azoknak a csoportoknak, amelyeknek tagjai;
 • találkozók szervezésének lehetősége a közösség tagjai számára;
 • az érdekes események bejelölésének lehetősége egy megosztott naptárban;
 • egy fórumminden javaslatnál, amelyiken hozzá lehet járulni az indítványhoz, amit a szerkesztők bele tudnak venni az indítvány szövegébe, az arra adott vélemények tükrében.;
 • reputációs rendszer, amely jutalmazza a részvételt, konstruktivitást ésérthetőséget, bátorítva a problémamegoldást
 • a lehetőséget hogy meghívjuk az ismerőseinket a társalgásba
 • a lehetőséget, hogy kérjük a felvételünket egy javaslat szerkesztői közé;
 • a javaslatról való szavazást a jogosult tagok között.

Időleges névtelenség, titkos szavazás és vizsgálható szavazás

Az Airesis egyik különlegessége, hogy a csoportok eldönthetik, hogy a javaslatok vitája névtelen legyen vagy sem.

Ha a névtelenség engedélyezve van, a szerzők és kommentátorok javaslatai álnév alatt futnak. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy a javaslatokat, kritikákat és véleményeket csak a tartalmuk alapján, pártatlanul vizsgáljuk, a szerzők "neve", és az emberek közötti szeretet/gyűlölet ne befolyásolja a vitát.

Bármely esetben, a vita és szavazás után a résztvevőket a rendszer a saját nevük alatt fogja mutatni, és lehetőség lesz ellenőrizni azt, hogy mit ki mondott.

Ez az opció a szavazási szakaszra is alkalmazható, tehát lehetőség van eldönteni, hogy az nyilvános vagy titkos szavazással történik. Fontos - különösen a titkos szavazás esetén - annak lehetősége, hogy a szavazó ellenőrizhesse a regisztrált szavazatát és a csalás hiányát. Ez lehetséges az Airesis által implementált ellenőrizhető szavazással.

Csoportok és felhasználói szerepkörök kezelése

Airesis implements a flexible system to manage permissions which any member can have within the group so that we can allocate the following roles:

 • View private proposals
 • Contribute to proposals
 • Insert new proposals in the group
 • Publish in the Home Page of group
 • Create events and votes
 • Supporting proposals in name of group
 • Add participants in the group
 • Nominate members for election

Airesis allows groups that use it to choose settings that best suit their needs and their internal regulations. It is possible, for example, allow access to certain functions only to active users and/or certificates, or those that have a particular role. There is also ample freedom on the management requirements that proposals must meet to access the vote.

Another important feature is the division into areas/working groups that makes it possible create areas within the groups and be entitled to hold each area of the participants who will discuss the proposals regarding that particular area . Each participant will be assigned particular roles for each area in order to make it even more flexible tool.

Groups

Access to the "Groups" can be done either by pressing on 'seeking groups' from the top bar or from the left column of the home page staff.

Clicking on the name of a group, opens its home page (presentation + news / blogs). In the area of proposals are displayed what the group has decided to make public, and to see the internal ones (proposals and private events), you have to ask the local administrator admission to the group.

The area proposed is divided into four tabs ("In debate","In the vote","Vote","Left Behind"), which are lists the proposals according to their status. Clicking on the title of a proposal, it opens, displaying the text and the area of contributions. Proposals can be further filtered by selecting the Categories or Tag, to display only the proposals of the topics that interest you.

Each member of the community can promote a new proposal: to do this just click on the button "Create New proposal", and it will appear in the form to fill out.

By accessing inside a proposal under discussion, community members can interact with it in accordance their skills, expertise and opinions.

Open Space

Clicking on "Open Space" to access the area intended for the management of the proposals that may be of common interest.

The area of the proposals of the group looks similar to that of Groups; It is also present a "private calendar" that displays all public events, most private ones related to the group.

In the Open Space is also a tab "calendar", which highlighted the events for the entire community (signaling events, meetings, voting). By clicking on a note, open the page on the event and, depending on the type, you can interact with it (eg. by participating in a vote or signaling the willingness of attend a meeting).

Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies Text Learn More